Share/Save/Bookmark

Leieopplysninger


Bøhnsdalen Kontorbygg
ligger i Eidsvoll kommune, på Bøn/Råholt, 1200 m. fra Eidsvoll Verk stasjon. Derfra er det med tog 7 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og 30 minutter til Oslo. Med bil bruker man 20 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen og 40 minutter til Oslo.

Bygget er på totalt 1200 kvm, og har en fleksibel og funksjonell inndeling. Arealene kan deles opp i mindre enheter og således langt på vei skreddersys leietakers ønsker. Det er mulighet for å leie både enkeltkontorer og kontorlandskap (10 - 45 kvm), samt møterom, kjøkken og spiserom/stort undervisningsrom. Det kan også leies ut brann- og tyverisikrede hvelv på 15 - 35 kvm, samt mindre lagerarealer til kontorlokalene. Bygget er tilknyttet fiber bredbånd, både i hovedbygg og tilbygg og har ladeanlegg for el- og hybridbiler.

Bygget passer til virksomhet som administrasjon og ledelse, regnskap, konsulentvirksomhet og ikke minst undervisning og opplæring.

Eiendommen har mot sør og øst en stor og skjermet plen med paviljong og utsikt mot Andelva, i tillegg til en stor (og gratis) parkeringsplass. 

Leiepris på kontorene er kr. 1200,- per kvm/år  + andel av fellesarealer og felleskostnader. Andel av fellesarealer fastsettes i samråd med leietaker og vil avhenge av hvilken virksomhet som skal drives i bygget. Andel av felleskostnader anslås til ca kr. 380,- per m2 per år, inkludert oppvarming og strøm til normalt bruk. Felleskostnadene faktureres a konto, sammen med husleie, men skal etter avregning ikke overskride angitte beløp. 25% mva tilkommer på den samlede leiepris. Leieprisen reguleres årlig i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks.
Sammen med øvrige leietakere betaler leietaker fpr omforent renhold av aktuelle fellesarealer, herunder innvendige dører og glassruter. 
Fakturering en gang per halvår med ca kr. 1500.

Bankgaranti eller leiedepositum tilsvarende 3 måneders husleie + andel av felleskostnadene, forutsettes stilt ved kontraktsinngåelse, eller 3 måneders forskuddsbetalt betalingsperiode.